Forsiden    Fotografen    Udstyr    Links    Handel    Fugle Arkiv    Søg    Gæstebog 


Jeg er født på Mors hvor jeg bor i smukke omgivelser tæt på Limfjorden.

Jeg fotograferer ofte i min fritid. Med tiden er det blevet til mange optagelser. Nogle af disse har jeg valgt at gengive på denne hjemmeside. Jeg vil fortrinsvis oploade aktuelle fotos og indmellem supplere med ældre foto.

Budskabet med denne hjemmeside er blandt andet i billeder at beskrive den skønhed og den mangfoldighed som den danske natur rummer, herunder landskabets og årstidernes vekslen.
En særlig vægt er lagt på den Nordvestjyske natur, da det mest er i Thy, Hanherred og på Mors jeg finder mine motiver.

Meget tidligt har naturen vakt min store interesse og fritiden bruges stadig ofte i det fri, tit sammen med venner og familien. Specielt har fuglene haft en stor plads og indrømmes skal det, at jeg regelmæssigt kører efter en sjældenhed.

Jeg er en stor beundrer af det åbne landskab og den ret barske natur, der findes på denne egn; eksempelvis klithederne og søerne i Thy, Vestkysten, Limfjordstangerne, Vejlerne og Limfjorden med alle dens vige, enge og skrænter, og ikke mindst de flotte moler-kystskrænter på bl.a. Mors, hvor enhver i øvrigt kan finde fossiler og forsteninger af det liv der udspillede sig her for over 50. millioner år tilbage i tiden.


Galleriet er opbygget i forskellige arkiver, hvoraf nogle er mere arts- eller stedspecifikke end andre. For at lette en eventuel søgning efter et bestemt emne kan der søges i arkiverne. Fuglearts-arkivet er ikke fuldt ajourført. Brug derfor søg.
Det er min hensigt, at billedarkiverne langsomt udvides og ajourføres.

For nogle af de oploadede foto har jeg søgt en fotografisk gengivelse af stemninger, lys, vejr, former og farver. Andre foto kan være specielle emner, arter mv.. Ingen billeder er manipulerede, men en nænsomt efterbehandling forekommer.

Det er med en vis tilfredshed, at jeg nu efter flere års tøven kan dele mine motiver med en bredere skare af interesserede og en særligt tak skal rettes til Henrik F. Nielsen, (se links), for assistance ved denne hjemmesidens fødsel. Det var et vinderfoto i 2006 i TV- Midt Vest der var udslagsgivende. Nu måtte hjemmesiden laves. For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på at alle foto er
underlagt copyright
.


Jens Kristian Kjærgård


 Mail    © 2007-2022 Jens Kristian Kjærgård Naturfoto